Strategiskt upplägg

Kortare perioder

Mindre än 1 månad

 

 

Truppbygge & ledarstab

 

 

Tekniskt upplägg

 

 

 

K4 idrott & utbildning

 

Vi hjälper er med struktur, upplägg & planering

På lång sikt

Längre än 1 år

 

Säsongsplanering

Upplägg av en säsong

 

 

Periodplanering

Upplägg av en period eller fas

 

 

Fysiskt upplägg

 

Visionärt upplägg

 

 

 

 

 

Taktiskt upplägg